onsdag 30. januar 2013

Den evige salderingspost...

I går hadde jeg kronikk i Adresseavisen, om psykiatriens kår, og noen tanker om skillet mellom psykisk og fysisk sykdom.
Den ble skrevet i lys av en artikkelserie som har vært i Adresseavisen den siste tiden, om de elendige bygningene og forholdene som de psykisk syke blir tilbudt ved innleggelse i psykiatrien, i forhold til det flunkende nye sykehuset som står ferdig her i byen.


http://www.adressa.no/meninger/kronikker/article7020057.ece


Mens psykisk syke blir lagt på flermannsrom, mens de virkelig trenger skjerming, ro og gode forhold, er det nye St Olavs Hospital rene "paradis" i forhold, med enerom, internett og topp moderne utstyr over det hele.

Men poenget mitt i kronikken, er at jeg syns det er så trist at det ikke blir noe av å etablere en ny psykiatrisk avdeling vegg i vegg med de "vanlige" somatiske sykdommene.

Jeg etterlyser en større vilje og forståelse for at psyke og soma henger sammen, og at sykdom og lidelser ofte er en blanding av vondt i kroppen og en psykisk livssmerte.Vi leger må være "flinkere" til å være bevisst på dette, og dermed tror jeg vi er i stand til å hjelpe flere.
Men det er ikke nok; også folk og samfunn generelt er nødt til å ta innover seg at det fortsatt er slik at psykisk lidelse er mer tabubelagt enn fysisk sykdom. Derfor kommer denne delen av medisinen i bakleksa, og blir ikke satset på, dessverre.

De fleste med psykisk sykdom har mer enn nok med å takle sin egen hverdag, og har derfor ikke så mange som roper ut og kjemper for deres sak.

Jeg håper at et lite bidrag som mitt kan være med å synliggjøre en viktig del av medisinen, og få til en økt anerkjennelse av at vi trenger for å få et "sunt legeme" så trenger vi "en sunn sjel!"...!