torsdag 13. juni 2013

Fine tenner til stiv pris...

Vi har akkurat kommet igang med tannregulering til et av barna.
Dette er en ny erfaring for oss, og vi håper ikke det blir mange, for å si det sånn...
For dette er litt av en utgiftspost, gitt!

Før poden vår får de tennene som kjeveortopeden har lovet, så må vi punge ut med mellom 20-25000 kroner!
Jeg var faktisk ganske uvitende frem til nå om at det var så dyrt å få gjennomført en behandling på barn her i landet. En behandling som ikke kan sies å være "frivillig", all den tid det er skoletannlegen som henviser barnet til en kjeveortoped, som da har det siste ordet for om barnet trenger en "reggis" eller ei.
Joda, vi fikk gjennomgått gangen i det hos kjeveortopeden; både hva som skulle gjøres, hva det koster, og hvor mye vi får dekket av Helfo, og hvor mye vi må ut med selv.

Helfo har på sine sider informasjon om kostnadene ved regulering. Det er delt opp i tre grupper; klart behov der 40% dekkes, stort behov, med 75 % dekning og svært stort behov med 100% dekning.
Reguleringstannlegene står også fritt til å legge på prisen en del utover den prisen som Helfo regner ut fra, så det er ikke rart at det blir dyrt.

http://helfo.no/privatperson/dekning-av-helseutgifter/Sider/kjeveortopedi.aspx#.Ubou4Oc3BIE

Og ja; vi kan velge å si nei takk til behandlingen. Men hvilke foreldre har samvittighet til å si nei til en behandling som faktisk gjelder barnet ditt? Det er heller ikke så lett å vurdere om det er fornuftig eller ei å bestemme seg for denne reguleringen eller å la være, når man ikke er fagperson. Det hjalp iallefall ikke meg, selv om jeg er lege. Er man mor eller far så er man det i en slik situasjon.

Man kan kanskje si at det innimellom er "kosmetikk" og unødvendige korreksjoner som skjer ved regulering av barn og ungsoms tenner. Og det er tankevekkende at det har vært en stor økning av antall reguleringer de siste årene. Faktisk har 1 av 3 ungdommer en eller annen tannregulering her til lands!
Det er kanskje lite forsket på hvor nyttig og nødvendig det er å justere og korrigere så mange, slik at de får finere smil og bedre bitt.
Og at det er en gullgruve for kjeveortopedene er vel ikke en ukjent sak.

All den tid det er et politisk prinsipp at offentlige helsetjenester skal være tilnærmet gratis, og helt gratis for barn under 16 år, så er det et tankekors at det å få tannregulering utgjør slikt en dypdykk i mange familiers økonomi. Det er en tendens til at tannhelse settes til side i forhold til øvrig helse, og er fryktelig dyrt.
Dette er noe politikerne bør se på. Det har de nok gjort også, og jeg forstår at dette er en uoversiktlig farvann, og et sted der det er uklare grenser mellom medisin og estetikk.

Men har snakker vi om fare for store sosiale skjevheter, for det må vel være en del som ikke har råd til å betale barnas regulering, til tross for en del tilskudd og søskenrabatter.

Det blir kanskje ikke trangt mellom tennene lenger, men desto trangere budsjett...!


tirsdag 11. juni 2013

Stemmerettsjubileum; en dag til å være takknemlig...På en Stemmerettsjubileumsdag vil jeg bruke litt spalteplass til å prise de fantastiske kvinnene som sto på barrikadene for 100 år siden, og fikk gjennomslag for at kvinner skulle ha stemmerett som menn.
Dette er en rett vi nå i dag tar helt for gitt, på lik linje med så mange andre rettigheter som er en del av vårt moderne, demokratiske og likestilte samfunn.

For meg og sikkert alle andre jeg kan tenke meg, så er det absurd å tenke på at jeg, moren min eller den myndige datteren min ikke skulle ha rett til å gå til valgurnene i september, på lik linje med mannen min og alle andre menn her i landet.
Det er faktisk helt utenkelig for oss. På samme måte som det er utenkelig at døtrene mine ikke skulle fått gått på skole og lært å lese og skrive, eller spilt fotball og gå på fest. Eller at jeg ikke skulle fått tatt bilen og kjørt ned i byen og kjøpt med klær eller sko akkurat når jeg ville og helt alene, uten anstand av mannen min eller ikledd en burka.

Og hva med de kvinnene som blir fengslet eller steinet fordi de ble voldtatt og har vært "utro"?
Dette er hverdagen til mange kvinner rundt i verden.

Faktisk så er en slik  festdag som et Stemmerettsjubileum en god anledning til å reflektere litt over hvor utrolig godt vi har det i vårt lille vakre og beskyttede Norge.

Vi føder barn trygt og sikkert, uten å ha en overhengende fare for at enten barnet eller oss selv stryker med i fødselen. Vi slipper å være redde for at barnet vi bærer er en jente, fordi dette er et mindre verdifullt kjønn.

Vi har fått lov til å bli det sterke kjønn på lik linje med våre brødre, og vi blir stort sett behandlet med samme respekt og menneskeverd som menn.

Vi skal derfor også takke både menn og kvinner i vårt gode land for de mulighetene og rettighetene vi har oppnådd. Det har ikke bare krevd modige kvinner som Frederikke Qvam og Gina Krogh, men det har kommet politikere, samfunnstopper og vanlige kvinner og menn etter dem, som har stått på og trodd på at et godt og velfungerende samfunn er avhengig av at begge kjønn er likeverdige.

Det krever noe av oss å forvalte disse godene, og det krever at vi jobber videre med holdninger og verdisyn både i oss selv og til barna våre.

Vi kan være uenige om småting når det gjelder hva som er "riktig" likestillingspolitikk. Men selve essensen er de aller fleste av oss enige i; at begge kjønn er like mye verdt, at alle skal ha like muligheter, og at ingen skal diskrimineres, marginaliseres eller devalueres på grunn av at de er jenter!
Jeg hadde i dag et innlegg i spalten "Signert" i Adresseavisen. Det tar også for seg kvinner forsåvidt, selv om det er litt på siden av det vi feirer i dag; Stemmeretten vår.
Selv om vi har oppnådd enormt mye som kvinner i landet vårt, er jeg litt opptatt av at de to kjønnene har ulikheter, som man ikke for enhver pris skal radere bort og undervurdere. Det er også gjennom ulikheter det oppstår positive spenninger og gode prosesser.

http://www.adressa.no/meninger/annenside/article7726649.ece