torsdag 5. september 2013

Dyre edle dråper...

Vi som jobber med gravide og fødende, vet at ikke alle babyene kommer med storken; heller ikke vi den naturlige veien, der mor og far har bidratt med sitt på den mest "normale" måten.

Det er jo snart så mange måter å bli gravid på, og måter å bli befruktet og få barn på, at den gode gamle metoden i sengehalmen har fått mange "konkurrenter". Assistert befruktning på den ene eller andre måten har medført at stadig flere par og mennesker har fått sitt ønske oppfylt om å bli foreldre.
Dette er en heldig utvikling for dem som ellers ikke kunne ha blitt foreldre, samtidig som det på den andre siden gir grobunn for en del diskusjoner og dilemmaer, på grunn av både etiske og fysiske faktorer.

Barn som kommer til verden etter befruktning med donorsæd er også blitt ganske vanlig her til lands, og ikke sjelden har kvinnen vært i Danmark for å bli inseminert med sæd fra en dansk donor.
I Danmark er det fremdeles anonym sæddonor, og noe det eneste kvinnen eller paret får vite er bl.a. øyefarge og høyde.

Jeg var nylig innom et studentbolig-kompleks i København. Der hang det store plakater rundt omkring, hvor de reklamerte for sæddonasjon, og prøvde å få tak i nye sæddonorer.
Unge mannlige studenter skal fristes til å levere sæd til en cryobank, og derved få spedd på studentøkonomien sin.Nordisk cryobank som de kaller seg, gir guttene 300 kroner for hver "skvett", og skriver at man kan bli 3000 kroner rikere om måneden dersom man gir en leveranse 6-10 ganger om måneden...!
Jeg må si det er ambisiøse mål, og disse donorene får det travelt innimellom forelesningene dersom de skal rekke å produsere og levere alle disse bidragene til en donor-baby-

Jeg husker faktisk fra legestudiet selv jeg, at guttene på kullet mitt ble fristet med "sydentur", dersom de kunne levere sæd til IVF-klinkken ved sykehuset.

Jaja, det er bra at noen lar seg friste, eller kanskje også noen som ser på seg selv som gode hjelpere til folk som ikke får til å lage barn selv.
Det er forsåvidt greit det, og jeg ser som fagperson at mange har stor glede og nytte av at noen menn ofrer seg.

Men på det helt personlige planet må jeg ærlig innrømme at jeg håper at ikke mannen min eller sønnene mine bidrar til å befolke verden på dette viset...
Jeg respekterer fullt ut at andre tenker annerledes enn meg, men jeg sliter litt med dette altså;-)

Det er i mitt hode en stor vesensforskjell på en blodbank og en sædbank, og jeg kjenner at jeg syns man gir fra seg noe ganske spesielt ved å være sæddonor, og at det er mer enn en hverdagslig sak. Men jeg tror at mange unge virile gutter tenker på dette på en langt mer ukomplisert måte når de ser disse reklameplakatene.

Håper bare de slipper å få unger på døren om en del år da; det kan bli en blåmandag for en del av disse gutta, som har tjent seg enkle lommepenger i en lykkelig og ubekymret studenttid.tirsdag 3. september 2013

Nå kan ikke vi ikke føde fortere...

Jeg oppholder meg for tiden i København. En av de store sakene i avisen Politiken i går var situasjonen for fødende kvinner.
Som i Norge har det skjedd store forandringer innen fødselsomsorgen de siste årene. Liggetiden er blitt radikalt endret, og stadig flere sykehus praktiserer såkalt "ambulant fødsel", der mor og barn sendes hjem bare timer etter fødselen.
Det har blitt gitt et inntrykk av at dette har vært en bevisst politikk, og at det har ligget gode faglige begrunnelser bak også, fordi friske fødende er nettopp "friske", og kan få et like godt tilbud ute i hjemmet og kommunene.

Men nå sier leger og ansatte ved fødeinstutusjonene STOPP. "Nu kan vi altså ikke løbe sterkere"
Overleger i obstetrikk (fødselssykdommer) sier rett ut at ambulante fødsler og svært korte barselopphold aldri har vært laget som et "tilbud", men simpelthen er gjennomført fordi det ikke er plass til dem som ikke feiler noe ved barselavdelingene.
Og så kommer den interessante betraktningen på hvorfor det er slik; nemlig at det er stadig flere fødende kvinner med komplikasjoner.
I Danmark har andelen av kvinner med komplisert fødsel steget kraftig de siste 10-15 årene. Fra at 63% av fødsler var ukompliserte for 15 år siden, er det nå bare 50%. Det er en stor forskjell på kort tid.

Spesiallege og sjef ved obstetrisk klinikk ved Rigshospitalet i København, Morten Hedegaard, mener dette kommer av at det er stadig flere kvinner som i dag kan få barn, som ikke ble gravide før. Med bedre overvåkning av gravide og fødende, kraftig økning i fertilitetsbehandling og bedre behandling av kronisk syke kan nå flere bli gravide. Antallet av kraftig overvektige gravide har også skutt i været, i likhet ned at stadig flere "gamle" blir gravide. Samlet sett medfører denne i og for seg svært hyggelige utviklingen at flere får hjelp, men den gir også store utfordringer medisinsk og dermed også økonomisk og ressursmessig.

De kronisk syke, svært overvektige og andre "risikofødende" krever langt mer ressurser, noe som går på bekostning av de ukompliserte fødende. Innen risikogruppen er det flere som blir igangsatt, noe som øker risikoen for keisersnitt, og blødninger etter fødsel. De får mer svangerkapsforgiftning, oftere svangerskapsdiabetes og større foster. Alt dette krever flere svangerskapskontroller, økt oppfølging under selve fødselen, og altså lengre opphold ved barselavdelingen. De legger mer beslag på ressursene, og da "passer" det godt at friske normale gravide får færre kontroller og ikke tar opp plassen på barsel.

Dette er en utvikling jeg ikke liker i det hele tatt!
Jeg har kjempet lenge for å synliggjøre gravide og fødende kvinners situasjon, ikke minst i barseltiden!
Svangerskap og fødsel er en normaltilstand, og en fødende og barselkvinne er frisk i en viss forstand, men hun er SÅRBAR og i en helt spesiell og ny situasjon.
Derfor trenger hun et økt omsorgsnivå og hun og det nyfødte barnet skal ha et minimum av tilbud om omsorg og ivaretakelse de første dagene.
Det beste stedet å yte dette er i en barselavdeling, mener jeg, i de aller første dagene.

Jeg syns vi i Norge skal ta signalene og bekymringene fra fagfolk i Danmark på største alvor, og ikke gå i samme fellen, og over-effektivisere denne unike delen av livet som fødsel og barseltid er.

Det er fint og flott at stadig flere kvinner og par som tidligere ikke kunne få barn, nå får hjelp til å gjennomføre et svangerskap. Men da må det følge ressurser med, slik at de såkalte normalfødende også får den hjelp, støtte og omsorg de har rett på og behov for.

Det er morgendagens oppvoksende mennesker vi har med å gjøre; de fortjener en best mulig start på livet!