lørdag 10. mai 2014

Et møte med Dalai Lama...

I går hadde jeg en av de opplevelsene setter spor i kropp og sjel da jeg deltok på møte med Dalai Lama.


Dalai Lama er vel en av de menneskene i hele verden som er mest kjent, og som har en enorm stor betydning i manges liv. Det har vi i stort monn merket her i Norge de siste ukene, og denne lille mannens kraft og innflytelse har blitt rikelig bevist ved at selv en norsk demokratisk regjering ble for redd til å møte ham av redsel for stormakten Kina og poltiske og økonomiske interesser.
Tenzin Gyatso var bare to år da han ble utvalgt til å bli den neste Dalai Lama, og han har hele livet levd som et religiøst overhode for den tibetanske befolkningen. Han har utviklet seg til å bli en formidler av medmenneskelighet, nestekjærlighet og for å fremme universelle ideer og verdier.
Det var også dette han i 1989 vant Nobels Fredspris for.
Og som Kina er rasende sint på, fordi han står for Tibetansk frigjøringskamp, noe kineserne ikke vil ha noe av.
Dalai Lama har tidligere vært både politisk og religiøst overhode, men har ikke lenger den politiske rollen, selv om han tydeligvis blir tildelt denne i stort monn. Også blant norske politikere-

Det er fascinerende hvordan enkelte mennesker blant oss innehar en helt spesiell og unik karisma, og gjør inntrykk og setter igjen tydelige avtrykk hos alle de møter. Nelson Mandela var en, Gandhi var en annen og verden har noen som får en rolle og betydning som går langt utover det som kan forventes av et vanlig menneske. Men de er bare omgitt av et særegent "lys" og kraft, og den som er rundt dem kjenner dette og blir en del av det.

Det var veldig fint og sterkt å sitte i salen og høre denne gamle mannen på snart 80 år snakke om "Compassion in everyday life". Hvordan dyrke frem mer kjærlighet i livet, både til seg selv og andre mennesker rundt oss.
Dalai Lama ble spurt om hva som er det viktigste i livet; svaret var enkelt og kort:
HAPPINESS and JOYFULNESS

Han sa det så enkelt og greit. Og han har så rett i at dette vel er alles drøm og det alle strever etter, enten de er ung eller gammel, muslim, kristen eller buddhist; å være lykkelig å ha et lykkelig liv.
Dalai Lama var også opptatt av at håp er en viktig drivkraft i vårt liv.
"Basis of our existence is HOPE"

Han har så mange gode og enkle råd til oss om hvordan leve livene våre, mest mulig i harmoni både med oss selv og hverandre. Både i en liten sammenheng og i større sammenheng som angår verden som helhet.

Det er dette som gjør Dalai Lama så elsket men også så hatet.