lørdag 25. mai 2013

Brett er fint samspill...!

I vår duppeditt-verden sitter vi gjerne sitter i hver vår sofa,-eller hvert vårt rom for den del- og trykker på hver vår PC, mobil eller Ipad.
Barn har også i stadig større omfang sitt sosiale liv på nett og brett, og jeg har en del tanker og bekymringer rundt hva dette fører til for både den enkelte og oss alle som helhet.
Det er litt trist da, når vi ser hverandre inn i øynene stadig sjeldere, og lever våre sosiale liv uten å være sosiale. Jeg har tror på at menneskelige møter er det beste for oss, og for barna våre sin sosiale utvikling og trivsel.

Det er da jeg blir litt ekstra glad og tilfreds som mor når ungene faktisk finner frem et ekte og gammeldags brettspill, og inviterer vennene sine over til en runde med Monopol;-)

Da er det bare å okkupere stua i regnværet og drive på, og både store og små er såre fornøyde og tilfredse!


mandag 20. mai 2013

Øyekatarr- (over)behandling på ville veier...?

For et par dager siden var Høyres helsepolitiske talsmann, Bent Høye , ute i Aftenposten, med forslag om at foreldre kan gå til apoteket for å få øyedråper på såkalt "farmasøyt-resept" til barnet, ved øyekatarr. Da "slipper" de å dra til fastlegen eller på legevakten, sier han.
Dette var ett av forslagene til tiltak som var enstemmig vedtatt på Høyres landsmøte forleden.
Dette høres kanskje forlokkende og lettvint ut, men jeg må si det er er et lite gjennomtenkt og reflektert forslag, og et tiltak som er å snu ting helt på hodet!

For det første så er tilstanden øyekatarr ofte forårsaket av et virus og ikke en bakterie; det er derfor gjerne IKKE nødvendig med antibiotikavehandling i det hele tatt! Det er ofte nok med en ren klut og vann til å vaske øyet med.
For det andre så er det etter min mening en lege og ikke en farmasøyt som skal foreta den medisinske vurderingen om den aktuelle øyekataren skal ha antibiotikabehandling eller ei.
Vi er på ganske ville veier dersom Høyre eller andre mener at stadig mer av diagnostikk og behandlingsvurderinger og foreskrivninger skal foretas over apotekdisken.
Det kan høres enkelt og greit ut å få stadig flere diagnoser stilt ved hjelp av apper, farmasøyter, over internett eller på mail med legen. MEN ingenting kan erstatte en samlet vurdering, som består av vår kunnskap som leger, klinisk blikk, og det å faktisk kommunisere ansikt til ansikt med en pasient!

For det andre når det gjelder øyekatarr, så er mitt anliggende at det er et stort problem med altfor stort forbruk av antibiotika! I lys av at dette er noe både vi som leger og hele befolkningen må ta på største alvor, så er det underlig at Bent Høye går ut med et slikt forslag, som faktisk er med å senke terskelen for å få tak i antibiotika!

Jeg har skrevet blogg om denne problemstillingen før jeg, faktisk for flere år siden, fordi jeg er av den oppfatning av at vi er litt hysteriske når det kommer til litt verk i øynene på barna, ikke minst gjelder dette barnehagepersonell.

Jeg anbefaler å lese bloggen, så får dere litt mer informasjon om dette temaet!
Barnehagers skrekk…
Jeg har ofte barn med foreldre innom på legekontoret fordi ungen gjerne våknet med litt verk i en øyekrok. Barnet har gjerne vært friskt ellers, men har omtrent blitt stoppet på trappa i barnehagen, med beskjed fra personalet om at dér har de ingen ting å gjøre! I hvertfall ikke før de har sprunget til legekontoret på øyeblikkelig hjelp-time, for å få antibiotikadråper. Da er det greit å komme tilbake til barnehagen i morgen!
Så der sitter vi altså, ofte med en frisk unge som har litt øyeverk, og en mamma eller pappa som må ringe til jobben og fortelle at de ikke kommer i dag, fordi ungen er “syk”.
Jeg må innrømme at jeg syns at dette har gått alt for langt! For det første pøser man på med masse unødvendig antibiotika, for å sikre ungen å få lov til å komme i barnehagen dagen etter. For det er nemlig slik det praktiseres; at hvis man kan fortelle personalet at man har begynt med behandling, les: antibiotika, så er det greit å være i barnehagen dagen etter. “Problemet” er at øyekatarr, eller konjunktivitt, hos barn oftest skyldes virus, og da hjelper antibiotika ingenting. Det vanligste er det såkalte Adenovirus, og H. Influenzae. For Adenovirus så smitter dette i 14 dager uansett om man bruker antibiotika. Så da er det er det ikke mye vits i å kjøre på med all denne antibiotikaen iallefall, for ungen har like stor sjanse til å smitte sine venner i barnehagen uansett om de har vært hjemme en dag eller to, og dryppet øynene med medisin.
For det andre, så er det grunn til å tenke litt over hva dette “øyekatarr-hysteriet” koster det norske samfunnet hvert år…! Jeg vet ikke om det finnes tall på hvor mange sykedager som går med til foreldre som må ta fri for at ungen skal holdes hjemme, men vi enkel logikk tilsier at det er enorme tall. Det er iallefall et så omgripende fenomen, at det bør sees på og tas på alvor, og det må lages bedre og tydelige regler for når barnehagen kan nekte et barn å komme i barnehagen.
Det er ikke akkurat en dødelig eller farlig sykdom vi snakker om! Selvsagt er det plagsomt å ha et lass med unger som løper rundt med øyeverk og snørr, men det er verken farlig for synet eller helsen forøvrig.
En annen sak er så klart dersom barnet er sykt, har nedsatt allmenntilstand og har mye tykt verk som tyter ut av øynene. Da skal man ha behandling, og det er da sannsynlig at det er bakterier.
Men, studier viser at infeksjonen forsvinner stort sett av seg selv, uansett om det er bakterier eller virus. Derfor kan vi ikke fortsette å pøse på med unødvendig mengde medisin, bare av gammel vane. Til det er det for antibiotikaproblemet for alvorlig, i en større sammenheng.
Så mitt tips er: Ved lite eller moderat mengde puss fra et eller begge øyne, hos en ellers frisk og kvikk unge, ta en ren kompress eller klut og vask med rent vann eller fysiologisk saltvann. NB god håndhygiene. Ta kontakt med lege dersom det forverrer seg eller ungen har nedsatt allmenntilstand.
Hvis du ammer barnet, så er et godt tips å dryppe litt morsmelk inn i øyet; det kan hjelpe godt!
Lykke til!
Under er Folkehelseinstituttets egne ord, hvis dere vil lese dem:
Øyekatarr (konjunktivitt)

Med dagens kunnskap er det ikke av
smittevernhensyn grunnlag for å anbefale at
barnehagebarn ved mild til moderat øyekatarr
holdes hjemme. Bare ved kraftig øyekatarr med
rikelig pussdannelse bør barnet av
smittevernhensyn holdes hjemme inntil
pussdannelsen har avtatt. Ved kraftig øyekatarr vil
det vanligvis være behov for legekontakt, og
barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre
behovet for å være hjemme fra barnehagen.
Det må være opp til barnets foresatte å avgjøre om
et barn som har symptomer på konjunktivitt skal
undersøkes av lege. Dersom behandling
igangsettes kan barnet gå i barnehage dagen etter
igangsatt behandling. Barnehageansatte kan
generelt ikke forlange at barn med konjunktivittsymptomer
skal undersøkes eller behandles med
øyedråper før de kan få gå tilbake til barnehagen,
men kan ved tvil drøfte dette med barnets
foresatte. Ved usikkerhet bør smittevernlegen i
kommunen kontaktes.