fredag 28. februar 2014

Screener vi oss bort fra den gode samtalen...?

 Gjennom jobben som fastlege og som deltaker i ulike arbeidsgrupper som jobber med svangerskaps- og barselsomsorg, har jeg begynt å fundere over fenomenet screening.

Vi blir stadig presentert for ulike nye screenings- og kartleggingsskjemaer, som det er meningen at skal fylles ut i en konsultasjon.
De mest aktuelle innen svangerskapsomsorgen er screening for alkoholbruk, depresjon og vold.
Dette er høyst viktige og aktuelle problemstillinger, som vi som helsepersonell må ta på største alvor. Desverre så er det ikke alle gravide som har det like bra, eller som gir sitt ufødte barn de beste vilkår for et spirende liv.
Det jeg er mer usikker på er om den beste måten å avdekke et eventuelt økt alkoholbruk eller at kvinnen utsettes for vold, er gjennom å spørre hver og en gravid om dette gjennom ulike skjemaer og poengivninger.Kommunikasjon er et viktig arbeidsredskap i møtet med pasienter, også den gravide og nybakte mor. Dette er et enkelt redskap, men akk så komplisert også noen ganger.
Som universitetslektor for legestudenter er nettopp kommunikasjon med pasienter mitt hovedfelt, og det er flott at dette blir satt stadig høyere opp på timeplanen en del studiesteder.

Jeg er derfor veldig opptatt av at vi skal foredle dette med samtalen, og ønsker å skape et fokus på om hva som er den beste veien å gå i forhold til å ta best mulig vare på vår gravide pasient.

Stadig nye skjemaer og en mer "teknisk" opplagt samtale kan etter min mening være uheldig, og vi må iallefall vite og være bevisst på hva vi skal gjøre med det vi avdekker gjennom et skjema.

Les gjerne bloggen min nedenfor!http://blogg.tidsskriftet.no/2014/02/27/screener-vi-oss-bort-fra-den-gode-samtalen?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=screener-vi-oss-bort-fra-den-gode-samtalen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar