onsdag 19. oktober 2011

Foredrag-dag...;-)

I dag har jeg vært med og holdt foredrag for omtrent 100 fastlegekolleger. Temaet var svangerskapsomsorg, og målet var å gi mine kolleger som skal bli allmennspesialister, en skolering og økt interesse for dette viktige feltet!
Nå er vel jeg over gjennomsnitt engasjert i svangerskapsomsorg, og syns dette er et veldig viktig og spennende felt i jobben vår. I tillegg er det jo oftest en veldig hyggelig del av en legehverdag, innimellom mange andre traurige og tunge case på kontoret.

Det var masse respons og spørsmål fra salen, og det lover godt for både yrkesgruppen min, og for de gravide, med så mange engasjerte fastleger i salen:-) Og det er jo masse spennende tema som ble tatt opp, i tillegg til de er trivielle temaene; tidligultralyd, hjemmedopplere, fødselsangt, trening og fosterdiagnostikk og den store bruken av sykmelding i svangerskapet.

 Gravide er en gruppe som er veldig hungrige på informasjon, råd og undersøkelser, og mange, særlig førstegangsfødende, føler seg usikre i sin nye situasjon. Mens enkelte takler det å være gravid veldig enkelt og greit, er det andre som sikkert kunne hatt 20 kontroller dersom de fikk mulighet for det. Det er ikke alle som tør å stole på seg selv og kroppen, og det er nettopp dette vi må bidra til gjennom våre kontroller.
Det er viktig å ikke sykeliggjøre et svangerskap, men det er også viktig at hver enkelt skal få lov til å føle at dette er helt unikt, hver gang!

Det blir spennende å se hva som skjer, med den nye Samhandlingsreformen, som er på trappene. Helsevesenet er i stor endring, det knappes ned på ressurser her og der, og den som roper høyest får sikkert mest ressurser...

Jeg er selv med i arbeidsgrupper i Helsedirektoratet, som jobber med nye planer for svangerskapsomsorg og temaer som har med dette å gjøre. Og nylig var jeg på mitt første møte som medlem av nasjonalt Fagråd for svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen. Det er veldig artig og utfordrende å få være med, og man får et lite innblikk i hvordan prosessene er "der oppe", og hvordan beslutninger tas.

Det er viktig å engasjere seg, iallefall, uansett hva det gjelder. Og jeg håper vi klarte å smitte noe av engasjementet vårt til legekollegene våre i dag, slik at de drar hjem til kommunene sine og gjør en enda bedre jobb for gravide og deres kommende smånurk:-)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar