torsdag 1. desember 2011

Verdens Aidsdag...

I dag, den 1 desember, er det Verdens Aidsdag. Dette markeres rundt om i hele verden, en dag da denne fæle og fryktede sykdommen blir belyst litt ekstra.
Aids er en sykdom som angår mennesker i hele verden, og som med så mye ellers, så er det oftest de fattigste i verden som blir rammet av virussykdommen. Det er også denne gruppen som har dårligst tillbud når det kommer til behandling.
Over 30 milloner mennesker er rammet av HIV, og det er mange unge mennesker i den fattige del av verden som blir smittet.

http://www.aftenbladet.no/magasin/helse/Verden-svikter-fattigfolk-med-hiv-og-aids-2900706.html


HIV og Aids er heller ikke her i Norge en ekstrem sjeldenhet. Mellom 4-5000 mennesker regnes å være smittet. Det er en stor andel blant homofile menn, men også blant heterofile forekommer det såpass mye at det er all grunn til å ta denne sykdommen innover seg, også her i Norge.
Mange som blir rammet av HIV er "friske" i mange år før de begynner å få symptomer. Man kan heller ikke "se" på en person om han eller hun er smittet.

Det er mange misforståtte holdninger og tabuer knyttet til HIV og Aids, og det er slett ikke lett å være smittet, og gå ut offentlig med det. Det vanker mange forestillinger om hvordan de smitter andre, og det er mye uvitenhet blant folk.

HIV smitter stort sett gjennom seksuell omgang her i Norge.

I lys at at vi er på versting-listen når det gjelder kondombruk, og det faktum at ungdom eksperimenterer stadig mer med sex, så er det skremmende hvor lite opptatt mange er av at de faktisk kan bli smittet av HIV.

Vi MÅ begynne å bli flinkere til å bruke kondom i Norge, både pga økning i HIV-smitte, men også pga at andre mer "ufarlige" kjønnsykdommer florerer.

Så la denne Aidsdagen minne oss på de fattige rundt i verden, som trenger vår støtte og bistand, og la oss bruke dagen til å minne på hverandre og særlig ungdommer, at man må bli flinkere til å bruke kondom...!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar