tirsdag 24. januar 2012

Alkohol+svangerskap=ikke bra...!

Jeg har skrevet om dette flere ganger tidligere, og budskapet er det samme. Bare at nå har det kommet nok en studie som viser at man ikke må drikke i svangerskapet!
Danske forskere har studert nesten 20000 gravide, og funnet at man har dobbelt så stor risiko for å spontanabortere dersom man drikker 4 enheter (glass) vin i uken, og 50% økt risiko ved 2 glass.

http://www.babyverden.no/Nyheter/Alkohol-forer-til-spontanabort/

Mange studier viser skader ved alkohol-bruk under svangerskap, og denne studien er med å gjøre det enda enklere å være lege og jordmor, og si at man sterkt går ut med nulltoleranse i svangerskapet.

Det er synd at det fortsatt er så mye synsing innen dette temaet. At det skal være så vanskelig som fagperson å råde folk til å ikke drikke i svangerskapet, har  jeg ikke forstått. "Alle" vet at ingen vet hvor grensen går på hva som er skadelig, og man vet at det er en individuell grense for hvert enkelt foster når det gjelder hvor mye alkohol som skal til før det gir varig skade.
Et annet problem er at foster som skades av alkoholbruk hos mor, gjerne har små og diffuse skader, som ikke vises før barnet kommer i skolealder. Det kan være nedsatt evne til læring, lesing og konsentrasjon, og er vanskelig å tallfeste og å bevise i de enkelte tilfellene.

Det er et stort press på mange gravide, og kvinner som aktivt planlegger å bli gravide. De er kanskje vant til å ta seg et glass eller tre i sosiale settinger, og kjenner på et press fra omgivelsene om å ta seg en drink.
Dette er det viktig å ta på alvor, og gjøre det lettere akseptert og respektert når noen sier nei, og at de skal slippe å stå skolerett for hvorfor de velger å ikke drikke.

Håpet er at den nye studien er med på å gjøre det enklere for kvinner som planlegger og som som er gravide, å kutte ut alkohol helt gjennom svangerskapet. Disse månedene er tross alt så få i forhold til et helt liv, og man har mange anledninger til å kose seg med et godt glass etter fødselen:-)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar