fredag 8. februar 2013

Heia helsesøstre...!

Endelig fikk helsesøstre litt spalteplass, og i går fikk vi høre at 7 av 10 helsesøstre mener de ikke har tid til å jobbe forebyggende med elever.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Helsesostre-mangler-tid-til-a-hjelpe-7114171.html

Jeg mener det er en veldig feilprioritering av samfunnet og myndighetene ikke å sette av mer penger til opprutning av helsestasjoner og skolehelsetjenesten. En ny rapport viser at jo mer forebyggende arbeid overfor barn i kommunehelsetjenesten, jo mindre behov for fosterhjem og mer drastiske tiltak.

Helsesøstre er i mine øyne ikke en gruppe som er så "flinke" til å si tydelig fra om sine utfordringer, og å vises, verken i media eller i ulike instanser i helsevesenet.
Jeg har nå vært engasjert innen barsels- og fødselsomsorgen både lokalt og nasjonalt i flere år, og sitter bla i nasjonalt Fagråd. Det som slår meg gang etter gang, er at mens det er mange jordmødre samlet (og det er bra det), så er det knapt en helsesøster å finne i slike råd og utvalg. Dette selv om det er temaer og saker som absolutt er relevante og viktige innen deres felt, og der helsesøstre sitter med viktig kunnskap og erfaring!

Jeg er nå fastlege, og det er egentlig ikke mitt bord å snakke så mye helsesøsters sak, men jeg ser faktisk nytten av gode helsesøstre og godt fungerende skole- og helsestasjonstjeneste gjennom jobben min som lege for mange barn også!
Jeg blir veldig glad hver gang en helsesøster ringer meg og ønsker et tett samarbeid omkring en familie eller et barn som hun er bekymret for. Det er vi i samarbeid som kjenner til disse barna, og klarer vi å jobbe mer sammen og kommunisere på et et lavterskelnivå, så blir det bra, ikke minst for våre små pasienter.
Det er et feil skritt å gå å redusere antall helsesøstre i skolene. Det betyr mye for en fjortis å kunne banke på døren til en helsesøster de kjenner til, og å kunne lufte tanker og bekymringer på et "ufarlig" nivå. Jeg er helt overbevist om at dette er med og forebygger både mobbing, spiseforstyrrelser og angst/depresjoner.
Myndighetene prater og prater om forebyggende helsearbeid, og om hvor viktig det er å komme til tidlig, for å hindre plager og sykdommer senere i livet.
Hvorfor iallverden klarer de ikke å se at dette er virkelig en arena å satse på??
Vi leger har også jobbet for å få utvidet gratis-tilbudet til å gå til lege frem til 20 år, og dette vil også legge listen lavere for en del ungdommer, selv om det er en større terskel enn å banke på døren til helsesøster.
Men forskning viser at ungdommer er storforbrukere av fastlegen, og det kan jeg skrive under når det gjelder vårt legekontor iallefall.

En illustrasjon på prioritering og hvor skjevt "tyngdeforholdet" er innen feltet svangerskap, barsel og barnefeltet, så er det at det nå er diskusjoner om å impementere både tidlig ultralyd som standard tilbud, samt såkalt tidligsamtale i begynnelsen av svangerskapet. Dette i tillegg til de 8 gratiskontrollene som allerede er rutine og tilbud i løpet av svangerskapet.
Jeg mener ærlig talt at man her må tenke litt, og vurdere hvor det nå trengs mest at man setter inn støtet, når det gjelder bevilgninger og ressursbruk av både penger og fagfolk.
Kanskje er samfunnet og folkehelsen mer tjent med at disse millionene brukes på barn som allerede er født, og deres mor og far?
Jeg mener at dagens svangerskapsomsorg er bra i Norge, selv om det alltids er noe å rette på. Men det er faktisk en god ivaretakelse av de aller aller fleste gravide, og som både fastleger og jordmødre, så evner vi ofte å prioritere enda mer dem som trenger ekstra oppfølging.

Nei, her må det ropes opp litt, og jeg håper flere helsesøstre står på barrikadene, og får frem hvor lite tid de har til å ta seg av barna og ungdommene våre!
De gjør en kjempeviktig jobb; ikke bare til å vaksinere, veie og måle, men å se ungene på skolene rundt omkring. Unger og ungdommer som har god nytte av en voksenperson som lytter til dem når de sliter med et eller annet i livene sine.

Dét er forebyggende helsearbeid det, og det er tross alt vår fremtid vi snakker om!
  

1 kommentar:

  1. For et fint innlegg! Kom over bloggen din på en surferunde. Jobber i samme bransje som deg og er enig i at helsesøstre er superviktige! De er ofte de første, og eneste, som oppdager at en ung person sliter alvorlig.

    Samtidig synes jeg kompentansen deres burde styrkes, de burde få krav på etterutdanning innen terapi, for det er faktisk det mange av dem driver med når de får tid og lov til det.

    SvarSlett