tirsdag 12. mars 2013

En dyrekjøpt forsikring...

 Det fortelles i dag om forsikringsbransjen som har fullmakt til å innhente opplysninger fra PP-tjensesten og andre instanser, i forbindelse med at foreldre søker foriskring til barna sine.
Folk, og ikke minst politikerene, er sjokkerte og rystet over at dette er en aktiv praksis den dag i dag.
Dessverre så er jeg ikke sjokkert i det hele tatt.

Jeg har lenge ergret meg og reagert på forsikringsbransjens "arbeidsmetoder", store makt og fullmakter.
Mange av oss velger å forsikre oss til opp over pipa; enten det gjelder oss selv, huset, hytta, bilen eller ungene våre. Vi blir fortalt og anbefalt hvor viktig det er å forsikre oss, i tilfelle ulykken eller katastrofen skulle ramme oss.

Som fastlege møter jeg denne problemstilling titt og ofte, og har lenge reagert på hvor mye makt forsikringsselskapene har i forhold "til den lille mann", som de ønsker å få som sine kunder.
Jeg har faktisk skrevet en blogg om dette for noen måneder siden, i kjølvannet av en frustrasjon jeg sitter med som lege; at pasienten har skrevet under fullmakt til at vi skal sende HELE journalen til forsikringselskapet.


http://lykkelig-som-liten.blogspot.no/2012/09/journalinfo-og-forsikringsselskaper.html

Joda, forsikingsselskapene har angivelig rett på å få vite om hver lille eller store ting du har vært til legen for, uansett hvor relevant eller irrelevant det måtte være for å vurdere om du skal slippe gjennom nåløyet deres, å få full uføre- døds- eller ulykkesforsikring!
Så selv om din chlamydiainfeksjon for 7 år siden, samtalen du hadde med meg som lege om sidespranget ditt på julebord for to år siden, eller depresjonen du hadde som tenåring ikke er særlig relevant for at selskapet kan vurdere om du er FRISK nok til å få full forsikring i dag, så skal du være klar over at alt dette ligger på pulten til Gjensidige, If eller Tryg, dersom du skriver under fullmakt til at de kan få utskrift av HELE journalen!!

Jeg har faktisk tatt på meg å redigere journalen til folk uten at de har spurt om det, fordi jeg syns dette er en helt urimelig praksis, og jeg syns ikke folk forstår sitt eget beste når de er så naive at de lar forsikringsbransjen få så mye sensitive opplysninger om oss.

 Nå altså også barn.
Forskring av barn har skutt i været, og nå er mange hundre tusen barn forsikret her i Norge. Det må bety at folk ikke stoler på at velferds- Norge stiller opp når det trengs, og det er i seg selv et tankekors.
Tendensen er jo generelt at vi helst vil sikre barna våre og deres helse fra de er unnfanget, og det er kanskje enda et symptom at vi vil gardere oss og prøve å ha kontroll på situasjoner vi egentlig ikke kan ha kontroll over.
Men saken i media i dag dreier seg om at forsikringsselskapene går inn og ber om taushetsbelagte opplysninger fra PP-tjeneste og andre instanser der det er informasjon om barnet ditt har vært til utredning for ADHD, andre adferdsvansker, dysleksi eller andre ting som lærere, barnehagepersonell og foreldre har  sett behov for å utrede i liten eller stor grad.
Det er i utgangspunktet en veldig god ting at vi har et kommunalt apparat som bistår i å observere barn som sliter på en eller annen måte, og oftest er det nokså små og forbigående tilstander, som barnet "vokser av seg", enten med eller uten ekstra ressurser satt inn.
Men dette kan altså være "skjebnessvangert" for en forsikringssak, dersom selskapet man har søkt barneforsikring i, oppfatter dette som en potensiell risiko for at barnet kan komme til å få problemer som voksen av. Mange milde adferdsproblemer eller små "skavanker" vokser man jo av seg, og modnes ut av, og da er det helt urimelig at dette skal kunne brukes mot et barn ved "riskoberegning" ifb med forsikringspremie.

Jeg har selv vært borti en sak, der PP-tjenesten advarte om å henvise et barn til BUP, fordi dette kunne bli et problem for barnet senere, fordi det ville stå i papirene. Risikoen for å få en "diagnose" er så stor, ikke minst i forhold til spørsmål om forsikringssaker, militærtjeneste og andre momenter; og med den praksisen som ble avslørt i dag, vil det kunne bli enda flere som lar være å søke hjelp, av redsel for å bli "stemplet" med nedsatt funksjon.

Dette er helt hårreisende, og jeg mener at det er på høy tid at det vurderes å gi forsikringsselskapene mindre makt og myndighet til å grafse i folks privatliv på denne måten.
Det må være mulig for dem å gi folk forsikring, uten å ha slik blanko-fullmakt på alle plan!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar